تاریخ چاپ :

2023 Sep 21

www.islamage.com    

لینک  :  

عـنوان    :       

اساس و منشأ فرقه بهائيت

تعريف بهائيت: بهائيت يك دين اختراع شده است كه حسين علي ملقب به "بهاء" آن را ايجاد و آشكار نمود؛ كسي كه مدعي نبوت شد و به گمانش به واسطه ظهور و بعثت او شريعت اسلام نسخ شده است.

مؤسسان آن: ميرزا حسين علي ملقب به "بهاء" در روستاي نور منطقه مازندران ايران در سال 1233 ه. متولد شد. ميرزا حسين علي با يكي از مدعيان نبوت به نام "باب" ملاقات نمود و جزو مريدان او گرديد و تا زمانيكه "باب" مْرد از جمله پيروان او بود ولي بعد از مرگ "باب" با برادرش "صبح الازل" بر سر جانشيني باب دچار نزاع و اختلاف شدند و همين امر منجر به تفرقه و دوري آنها از لحاظ جسمي و فكري شد.

پس از مرگ "باب"، "بهاء" مدعي نبوت شد ولي تنها به اين ادعا اكتفا نكرد بلكه از آن هم پا فراتر گذشته و مدعي الوهيت گرديد؛ بدين معني كه او همان پاينده پابرجايي است كه مي ماند و جاويد مي باشد و مدعي شد روح خداست و او همان كسي است كه پيامبران و رسولان را مبعوث داشته و اديان را به صورت وحي ارسال و به گمانش "باب" تنها پيامبري بود كه كار مهمش بشارت به ظهور او بوده است.

عقايد و افكار و شعائر بهائيت

1. ايمان به اينكه خدوند در بعضي از مخلوقات حلول مي يابد و از آن جمله به حل شدن خداوند در باب و بهاء معتقدند (يعني در آنها وارد شده و با آنها يكي شده است.).

2. به تناسخ كائنات معتقدند و وجود پاداش و عقاب را تنها روحي مي دانند.

3. معتقد به صحيح بودن همه دينها هستند و تورات و انجيل را تحريف شده نمي دانند و معتقدند كه همه دينها بايد در دين واحدي كه بهائيت است جمع گردند.

4. بودا، كنفوسيوس، برهما و زرتشت و ساير حكما در هند و چين و فارس را پيامبر مي دانند و به نبوت آنها معتقدند.

5. مانند نصاري به كشتن و صليب زدن عيسي عليه الصلاة و السلام معتقدند.

6. منكر معجزات انبياء و حقيقت ملائكه و جن هستند همانگونه كه منكر بهشت و جهنم مي باشند.

7. حجاب را حرام و معته را حلال و به اشتراكيت در زن و مال معتقدند.

8. معتقدند كه دين "باب" نسخ كننده شريعت محمد صلي الله عليه و سلم است.

9. قيامت را به ظهور باب تأويل مي كنند و به جاي مسجد الحرام، بهجه در عكا را قبله خويش قرار داده اند.

10. در روز سه دفعه نماز مي خوانند و هر نماز نزد آنها سه ركعت است. اوقات نماز نزد آنها صبح، ظهر و عشاء مي باشد. و با آب سرد وضو مي گيرند و در صورتي كه آب نيابند به گفتن نام خدا به جاي وضو اكتفا مي كنند و پنج بار مي گويند: بسم الله الأطهر الأطهر ".

11. نماز جماعت را جز هنگام نماز ميت جايز نمي دانند.

12. بهائيت عدد 19 را مقدس مي دانند، تعداد ماههاي سال نزد آنها 19 مي باشد و هر ماه را 19 روز مي دانند.

13. بهائي ها يك ماه بهائي را روزه مي گيرند كه اسم آن"علا" مي باشد و از 2 مارس تا 21 همان ماه ادامه مي يابد كه آخرين ماه بهائيت مي باشد و در آن از زمان طلوع تا غروب آفتاب از خوردن طعام خودداري مي كنند، و به دنبال ماهي كه در آن روزه بوده اند عيد نوروز فرا مي رسد، و از سن 11 تا 42 سالگي روزه مي گيرند و روزه بر افراد خارج از اين سن لازم نيست.

14. بهائيت جهاد و هرگونه اقدام مسلحانه و اظهار مخالفت با كافران حربي را در راستاي خدمت به منافع استعمارگران حرام مي دانند.

15. منكر ختم نبوت به وسيله محمد صلي الله عليه و سلم هستند و ادعا مي كنند نبوت بعد از او نيز استمرار دارد.

16. حج كردن در مكه را باطل دانسته و به همين سبب حج كردنشان به همان جايي است كه بهاء الله در آن دفن شده است كه آن بهجه عكا در فلسطين مي باشد.

ترجمه: مسعود

سایت عصر اسلام

IslamAge.Com