تاریخ چاپ :

2023 Sep 21

www.islamage.com    

لینک  :  

عـنوان    :       

موقف ما از یزید بن معاویه

موقف ما از یزید بن معاویه

اسم کامل یزید: یزید بن معاویه بن ابی سفیان بن حرب بن امیه اموی دمشقی است.

امام ذهبی رحمه الله می فرماید: (یزید بن معاویه امیر جیش در غزوه قسطنطنیه بود که در آن کسانی مانند ابی ایوب انصاری بود. پدرش وی را به عنوان جانشینش انتخاب کرد در نتیجه اداره ملک را بعد از وفات پدرش در سال شصت در حالی که 33 بود به دست گرفت و به مدت کمتر از چهار سال آن را اداره کرد).

 

یزید بن معاویه جزو آن دسته افرادی است که نه به او دشنام می دهیم و نه دوستش داریم. و بدون شک خلفا و حاکمانی مانند او وجود داشته بلکه حتی بدتر از او. اما مسئله درباره وی فرق می کند؛ چون خلافت را زمانی به دست گرفت که فقط 49 سال از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم گذشته بود و این فاصله زمانی بسیار کمی بوده که به عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه بسیار نزدیک بوده است بلکه حتی صحابه ای چون ابن عمر در آن زمان بودند که برای خلافت از یزید؛ معاویه و جدش اولی تر بود.

 

وی دولتش را با حادثه ی قتل حسین رضی الله عنه شروع کرد و با واقعه ی حره به پایان رساند.

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله درباره ی موقف اهل سنت در برابر یزید بن معاویه چنین می فرماید:

 

مردم در برابر یزید بن معاویه بن ابی سفیان سه گروهند:

گروه اول: چنین می گویند که وی کافر و منافقی بود که برای انتقام از رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاش برای کشتن نوه ی ایشان کرد. تا از این طریق انتقام خون پدربزرگش عتبه و برادر پدربزرگش شیبه و دایی اش ولید به عتبه را که به دست یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم و نیز به دست علی بن ابی طالب در روز بدر و غیره کشته شده بودند؛ بگیرد. و سخنانی مانند این. که این سخنان و اقوال بر رافضی ای که ابوبکر، عمر و عثمان رضی الله عنهم اجمعین را کافر می دانند؛ بسیار آسان و راحت است بلکه نسبت آسانتر هم است.

گروه دوم: این گروه اعتقاد دارند که یزید مردی صالح؛ و امامی عادل بود و از جمله صحابه ای بود که در زمان عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم متولد شده بودند. و وقتی به دنیا آمد وی را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند پس ایشان او را در آغوش گرفت و برایش دعای برکت کرد. بلکه حتی برخی از آنان وی را برتر از ابی بکر و عمر رضی الله عنهم می دانند تا جایی که بعضی از آنها می گویند وی پیامبر بود.....

 

که هر دو گروه در گمراهی آشکار به سر می برند. زیرا اگر شخص فقط کمی فکر کند و به امور گذشتگان اطلاعاتی داشته باشد بدون شک این را می داند. به همین دلیل چنین اقوالی هرگز به هیچ عالمی بلکه به هیچ عاقلی  که صاحب رأی و خبره است؛ نسبت داده نمی شود.

 

اما گروه سوم: این گروه می گویند: یزید بن معاویه حاکمی از حاکمان مسلمین بود که هم خوبی هایی داشت و هم بدی هایی. در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه به دنیا آمد؛ و کافر نبود. اما بسبب او حادثه قتل حسین رخ داد و نیز او بود که با اهل حره چنین کرد. و وی از اولیاء صالحین نبود. که این قول بیشتر اهل عقل و علم و قول اهل سنت و جماعت بود.

 

اما بعدا به سه فرقه تقسیم شدند؛ که فرقه ای از آنان او را لعنت می کند و فرقه ای او را دوست دارد و فرقه ای هم نه به وی بد می گوید و نه دوستش می دارند و این آن چیزی است که از امام احمد روایت شده است. که اصحاب ایشان و تمام مسلمانان به آن اعتقاد دارند. از صالح بن احمد روایت شده که به پدرم گفتم: گروهی می گوید: که ما یزید را دوست داریم. امام احمد گفت: ای فرزندم آیا کسی که به الله و روز آخرت ایمان دارد یزید را دوست خواهد داشد؟ !! گفتم: پس ای پدر چرا او را لعنت نمی کنی؟ گفت: ای فرزندم کی دیدی که پدرت کسی را لعنت کند).

 

و امام ابو محمد مقدسی می فرماید: وقتی از من در باره یزید پرسیدند: گفتم به من رسیده که یزید را بد نگویید و دوستش هم نداشته باشد. و نیز گفت: که از جدمان ابا عبدالله بن تیمیه درباره یزید سؤال کردند؛ ایشان فرمود: نه درباره آن کوتاهی می کنیم و نه زیاده روی و این عادل ترین قول درباره ی اوست .... .

مترجم: ام محمد

منبع: islamqa.info